Musikens Historia

Ingen kan egentligen veta hur långt tillbaka i tiden som människor har sjungit och gjort musik, men uppskattningsvis handlar det om sedan begynnelsen av människan som art, alltså homo sapiens sapiens, eller till och med lite tidigare. Musik betyder mycket för människor och är en konstform, men den har även varit och är än idag ett hett samtals- och debattämne. Musik har njutits av, spelats och förbjudits genom tiderna. Anledningen är att musik innehåller mycket känslor och budskap som är svårt att dels sätta fingret på och även att stoppa. Trots att förmedling av känslor och vissa budskap via musik praktiskt taget är ostoppbart har många försök att förbjuda gjorts.

vinylskivor som ett hjärta

Musiken – samhällets fördärv?

I generationer har musik varit något som skapat mycket positiva känslor men även en hel del negativet. Föräldrar har under flera generationer varit oroliga för sina barn och den musik de lyssnar på. Detta återkommer gång på gång. Exempelvis gjorde rockens framtågande under 50-talet många föräldrar oroliga och de protesterade mot vad de kallade ”svart musik”. Idag anser vi rock’n’roll vara minst sagt lindrig och fokusen skiftar till annan “farlig” musik. Exempelvis hamnade kritiska ögon under 90-talet på hårdrocken och metalmusiken. Även hip hopen har fått sig en dänga av kritiken och idag sitter det en varningstext på cd-skivorna som togs fram av arga amerikanska föräldrar. Mycket våld har beskyllts vara musikens fel och kristna har varit extra kritiska mot musiken med “svartare” texter och gett musiken en stämpel som ”djävulsmusik”. Idag ser motståndarna ett förfall i popmusiken och menar att den saknar själ och att ungdomarna bär mindre och mindre kläder på grund av musikens fördärv. Värt att minnas då är att den generation som idag klagar på ungdomens musik ofta tillhör den generation som kämpade för sin rätt att lyssna på sin musik på 60–70-talet.

Olika musikstilar

Musikstilarna ökar naturligt med åren, många håller kvar vid sin musik och andra går vidare till något nytt eller går ännu längre bak i tiden. Det är inte helt ovanligt att en person som föddes på 80–90-talet lyssnar på Rock’n’roll från 50-talet och så vidare. Vad som är populärt ligger i tiden och utifrån vilken musikstil som är “inne” påverkas också modet ofta. Indiepop manar till en hippieinspirerad hipsterstil menar många, och med housemusikens ökning i popularitet kommer säkerligen en ny klädstil att blomma ut.